U Federaciji BiH moglo bi se zaposliti 10.000 mladih

Federalna ministrica financija Jelka Milićević i suradnici razgovarali su danas s predstavnicima misije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), koju predvodi Nadeem Ilahi.

Na sastanku se razgovaralo o izvršenju Proračuna Federacije BiH za 2015. godinu, proračunu Federacije BiH za 2016. godinu, planiranim prihodima, rashodima i financiranju, revidiranim projekcijama, kao i o opcijama kod potencijalnog nedostatka financiranja.

Također je bilo govora i o glavnim ciljevima Vlade FBiH u pogledu fiskalnih reformi, strukturalnim reformama koje, između ostalog, uključuju Zakon o porezu na dobit, Zakon o porezu na dohodak, Zakon o bankama, plaće zaposlenih u javnom sektoru, zatim o mirovinama ostvarenim pod povoljnijim uvjetima, tekućoj likvidnosti, koordinaciji politika s nižim razinama vlasti, te o programu poticaja prvog zapošljavanja i samozapošljavanja u Federaciji BiH čijom bi se realizacijom zaposlilo oko 10.000 mladih u Federaciji, priopćeno je iz Federalnog ministarstva financija.

Napiši Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.