U Federaciji se plaćaju jedne od najvećih poreznih stopa na rad

FBiH označena je kao prostor u kojem se plaćaju jedne od najvećih poreznih stopa na rad što, prema ocjeni Zavoda za programiranje razvoja, ima brojne negativne učinke na zaposlenost i povećanje stranih i domaćih investicija. Postojeći način oporezivanja plaća u FBiH, prema njihovim analizama, omogućava da se značajan dio dohotka radnika isplaćuje kroz neoporezovane naknade u obliku toplog obroka, troškova prijevoza, regresa i drugih naknada, piše Večernji list BiH. Sve ovo negativno utječe na ekonomski rast i novu zaposlenost te značajno otežava poslovanje i umanjuje javne prihode. Pozivajući se na službene podatke, ukupan prosječni mjesečni isplaćeni neoporezivi dohodak po radniku u 2015. iznosi 195,90 KM. Ovaj iznos sastoji se od toplog obroka (141,44 KM mjesečno), troškova prijevoza (25,87 KM mjesečno), regresa (16,88 KM mjesečno) i ostalih primanja (otpremnine, pomoć za slučaj smrti, invalidnosti i dugotrajne bolesti zaposlenog ili člana obitelji, pomoć, donacije… 11,71 KM mjesečno). Osim toga, sporno je što su porezne stope neujednačene na razini entiteta, a kao primjer navodi se nekoliko stavki po kojima se topli obrok u FBiH oporezuje s 2% prosječne mjesečne neto plaće u FBiH, a u RS-u ta stavka nije oporeziva osim u slučaju da poslodavac organizira prehranu u vlastitom restoranu ili angažira tvrtku koje obavlja usluge cateringa, a maksimalno do 4,5 KM dnevno po zaposlenom. Također, između entiteta postoji velika razlika u obračunima plaća. U FBiH obračunavaju se doprinosi na teret poslodavca po zbirnoj stopi od 10,5% na bruto plaću, dok se u RS ne obračunavaju doprinosi na teret poslodavca. Prema analizama koje su rađene u postupku izrade strategije “Europa 2020.”, zemlje koje su u prošlosti imale visoko oporezivanje rada propustile su priliku za veću zaposlenosti. Ovaj dokument sugerira da bi države članice EU trebale prebacivati teret oporezivanja s rada na energetske i okolišne te poreze na potrošnju. Traže smanjenje poreznih opterećenja na rad, kao i usklađenost oporezivih i neoporezivih stavki na razini čitave BiH kako bi se pojačala zaposlenost i privukle strane investicije. Predlažu američki model oporezivanja rada koji su vrlo uspješno provele Irska i V. Britanija. “Može se konstatirati da su u SAD-u oporezive sve naknade zaposlenih bez iznimki, što mislimo da je najbolji način oporezivanja za FBiH. U tom slučaju bi stope oporezivanja bile znatno niže od postojećih zbog neutralnog principa (nema dodatnog opterećenja gospodarskih subjekata)”, stoji u zaključku Zavoda za programiranje razvoja FBiH.

Napiši Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.