U Sarajevskoj županiji se za liječenje jedne osobe troši 859, a u ZHŽ 551 KM

Na liječenje jedne osobe u Sarajevskoj županiji godišnje se potroši dvostruko više novca nego na liječenje osobe u Srednjobosanskoj županiji. Prema podacima iz dokumenta “Obračun sredstava u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2013. godinu”, u Sarajevskoj županiji se po osiguraniku troši 859 maraka, a u Srednjobosanskoj županiji 447 maraka iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Usporedbe radi, u Zapadnohercegovačkoj županiji se iz obveznog zdravstvenog osiguranja troši 551 KM po osobi, u Hercegovačko-neretvanskoj županiji 682 KM, u Hercegbosanskoj županiji 587 KM, a u Posavskoj 515 KM po osobi. Iz navedenih podataka je jasno kako je prosječna potrošnja po osiguranoj osobi po županijama neujednačena.

Prema podacima prikazanim iz dokumenta “Obračun sredstava u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2013. godinu” prosječna ukupna potrošnja iz obveznog zdravstvenog osiguranja po osiguranoj osobi u Federaciji BiH u 2013. godini iznosila je 586 KM i veća je za 0,17% u odnosu na godinu ranije.

Nadalje se navodi kako je prosječna potrošnja u Sarajevskoj županiji veća za 46% u odnosu na prosječnu potrošnju iskazanu na razini Federacije BiH. “U 2013.godini samo dvije županije (Hercegovačko-neretvanska i Sarajevska) imaju veću prosječnu potrošnju po osiguranoj osobi od prosječne potrošnje na razini Federacije BiH. Iz navedenih podataka se može zaključiti da je visina prosječne potrošnje na razini Federacije BiH relativan pokazatelj jer je evidentno da je na taj prosjek utjecala veoma visoka ukupna prosječna potrošnja u ove dvije županije”, navodi se u dokumentu obračuna sredstava u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Prosječna potrošnja lijekova na recept u 2013. godini iznosila je 90 KM i veća je za 3,4% u odnosu na 2012. godinu. “Stopa rasta prosječne potrošnje lijekova na recept veća je od stope rasta prosječne potrošnje za zdravstvenu zaštitu”, navodi se u spomenutom dokumentu.

Iako su cijene većine lijekova koji se izdaju na recept u 2013. godini smanjene u odnosu na 2012. godinu, do povećanja izdataka u ove svrhe je došlo zbog toga što su tijekom 2012. godine u većini županija usklađene liste lijekova s esencijalnom listom lijekova na razini Federacije BiH koja je donešena krajem 2011. Uz to, neke županije imaju i širu listu lijekova od esencijalne liste lijekova na razini Federacije BiH. Prosječna potrošnja lijekova na recept po jednoj osobi po županijama se kreće od 46 KM u Posavskoj do 167 KM u Sarajevskoj županiji.

večernji list

Napiši Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.