U svakoj općini u FBiH će biti otvoren “one-stop shop”

Premijeru Federacije BiH Fadilu Novaliću danas je, u sjedištu Federalne vlade u Sarajevu, zamjenik šefa Izaslanstva Europske unije u Bosni i Hercegovini Renzo Daviddi predao Izvješće Europske komisije o BiH u 2015. godini.

– Europska unija posvećuje Bosni i Hercegovini punu pozornost – kazao je Daviddi, izražavajući zadovoljstvo dosad poduzetim reformskim mjerama u Federaciji BiH.

Premijer Novalić upoznao je gosta da će Vlada Federacije BiH, već na sjednici na kojoj bude utvrđivala Prijedlog proračuna FBiH za 2016. godinu, usvojiti i ažurirani Akcijski plan za provedbu Reformske agende.

Ukazao je i na potrebu da do konca 2015. godine bude donesen novi Zakon o mirovinsko-invalidskom osiguranju. Također, bitno je i da zakonom bude regulirano pitanje uvezivanja radnog staža, a predstoje i aktivnosti na donošenju još dva značajna zakona: o šumama i o turizmu.

Potrebu zakonskog uređenja turističke djelatnosti federalni premijer je ilustrirao i time što je, na primjer u Sarajevu, uveliko povećani broj turista i potražnja za smještajem, dok je službeno registrirano samo 8.500 turističkih ležajeva.

– Jedan od zadataka koje smo planirali za 2016. godinu je i donošenje Zakona o trgovinskim sudovima, što je i na tragu Reformske agende i Akcijskog plana. Želimo imati sudove specijalizirane za korporativno pravo, gdje predmeti neće godinama čekati na rješavanje, kao što je sada slučaj – kazao je Novalić.

Donošenje kvalitetnog zakona iz ove oblasti, ocijenili su sugovornici, složen je i dugotrajan posao. Osim toga, treba osposobiti potpuno novu generaciju mladih pravnika koji će ići na specijalizaciju u zemlje s dugom tradicijom korporativnog prava.

U planovima Federalne vlade je i stvaranje daljnjih pretpostavki za brže pokretanje biznisa. U tom cilju će, u svakoj općini u Federaciji BiH, biti otvoren takozvani “one-stop shop”, odnosno služba koja će investitorima na jednom mjestu i u zadanom kratkom roku osigurati sve dozvole za registraciju biznisa.

Novalić i Daviddi ukazali su danas i na važnost postizanja novog sporazuma Bosne i Hercegovine i Međunarodnog monetarnog fonda, jer je to preduvjet i za aranžmane sa Svjetskom bankom i europskim financijskim institucijama, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Napiši Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.