U ZHŽ-u najviše uplata i zdravstveno osiguranih osoba

Stupanj naplate doprinosa u 2014. u odnosu na prethodne godine je povećan nakon što je uspostavljen sustav jedinstvene registracije i kontrole uplate doprinosa za FBiH, navodi se u analizi poslovanja zdravstvenog sektora u FBiH. Međutim, naplativost još uvijek nije na zadovoljavajućoj razini zbog toga što se naplativost ne može osigurati samo kontrolom, nego je potrebno poduzimati i mjere prinudne naplate za one obveznike uplate doprinosa za koje se ustanovi da ne izmiruju ili neredovito izmiruju obveze.

Prosječni prihodi po osiguranoj osobi u prošloj godini u FBiH iznosili su 542 KM, a po županijama se kreću od 391 KM u SBŽ do 845 KM u Sarajevskoj županiji. Ovako izražene razlike u ostvarivanju sredstava neminovno utječu i na razlike u opsegu prava na zdravstvenu zaštitu.
Struktura osiguranika

Jednaka prava svih osiguranih u FBiH su samo u dijelu zdravstvene zaštite koja se financira sredstvima Federalnog fonda solidarnosti. U 2014. u FBiH registrirano je ukupno 2,019.525 osiguranika, od čega 1,266.236 osiguranika ili 62,70 posto, a članova obitelji osiguranika 753.289 ili 37,30 posto. Broj osiguranih osoba u prošloj godini je smanjen za 0,07 posto u odnosu na 2013. s tim što je broj osiguranika povećan za 1,5 posto, a članova obitelji pokrivenih zdravstvenim osiguranjem smanjen za 0,1 posto. Struktura osiguranika prema kategorijama osiguranja izmijenjena je u različitim omjerima. Promatrano po kategorijama, u 2014. povećan je broj osiguranika u kategorijama zaposlenih kod poslodavaca za 1,8 posto, umirovljenika za 2,4, nezaposlenih osoba za 1,3, invalida i civilnih žrtava rata za 13,1 posto. Smanjen je broj osiguranika u kategorijama poljoprivrednika za 2,6 posto, inozemnih osiguranika za 7,6 posto, ostalih za 26,1 posto, i osoba koje same plaćaju doprinos za 9,4 posto. Broj zaposlenih kod poslodavaca prijavljenih na zdravstveno osiguranje je povećan za 8675 ili 1,8 posto, a što je dijelom posljedica većeg stupnja kontrole koju provode Porezna uprava FBiH i inspekcije.
Povećanje osiguranika

S gledišta ostvarivanja prihoda od doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje važno je istaknuti kako ova kategorija osiguranika ostvaruje 95 posto ukupno ostvarenih sredstava od doprinosa. Budući da u ukupnom broju osiguranika osiguranici zaposleni kod poslodavaca sudjeluju s 38,3 posto, može se zaključiti da zaposleni kod poslodavaca ostvaruju najvećim dijelom sredstva za zdravstvenu zaštitu. Povećanje broja osiguranika u kategoriji umirovljenika, nezaposlenih osoba prijavljenih na zdravstveno osiguranje, invalida i civilnih žrtava rata, nije se značajnije odrazilo na povećanje prihoda od doprinosa. Zdravstvenim osiguranjem na razini FBiH u 2014. obuhvaćeno je 86,43 posto stanovništva, što je smanjenje za 0,05 posto u odnosu na 2013. U usporedbi s prethodnim godinama, u 2014. je neznatno smanjen obuhvat stanovništva zbog smanjenja broja osiguranih osoba u kategoriji članova obitelji osiguranika.

Obuhvat zdravstvenim osiguranjem po pojedinim županijama je različit. U većini županija iskazano je neznatno smanjenje osiguranja u odnosu na 2013., osim SBŽ, HNŽ, ZHŽ, HBŽ. Najveći stupanj obuhvata osiguranjem je u Zapadnohercegovačkoj županiji od 99,95 posto, a najmanji u HBŽ od 63,94 posto.

U zdravstvenom sektoru FBiH u 2014. je bilo ukupno 31.244 zaposlenih. Od ukupnog broja zaposlenih u zdravstvenim ustanovama, javnim i privatnim, bilo je 30.408 zaposlenika ili 97,3 posto, od kojih u javnim zdravstvenim ustanovama 27.206, a u privatnom sektoru 3202 zaposlenika. U zavodima zdravstvenog osiguranja radi 836 zaposlenika. Broj zaposlenika zdravstvene struke je 22.431, a administrativnih radnika 7977.

VL

Napiši Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.