Ulazak BiH u EU podržava 76 posto građana

Istraživanja javnog mnijenja koje je Direkcija za europske integracije provela u ožujku i travnju pokazalo je da 76 posto građana podržava ulazak BiH u EU, a kao razloge podrške najčešće navode stvaranje većeg broja kvalitetnih radnih mjesta i garanciju trajnog mira i stabilnosti.

S druge strane, među građanima koji ne podržavaju ulazak BiH u EU najviše je onih koji takav stav obrazlažu povećanjem poreza i troškova života.

Kao u i prethodnim godišnjim istraživanjima, skoro polovina ispitanika smatra da je borba protiv korupcije najvažnija reforma koja bi poboljšala svakodnevni život građana BiH, dok 11,6 posto ispitanika misli da su to porezna reforma i uklanjanje prepreka zapošljavanju.

Po mišljenju ispitanika, najveću korist od ulaska u EU imali bi mladi (42,3 posto), političari (18,6 posto), te studenti i istraživači (5,9 posto).

Upitani da iskažu stav o budućnosti EU, oko 37 posto anketiranih građana kazalo je da će EU učvrstiti unutrašnje odnose i nastaviti s proširenjem, dok 17,3 posto njih smatra da EU kao intergacija neće opstati.

Građanima najinteresantnija tema u vezi s intergacijom je pretpristupna pomoć, a najmasovniji načini informisanja o intergaciji u EU su i dalje televizija i internet.

Istraživanje je provedeno na uzorku od 1.200 punoljetnih građana BiH, priopćeno je iz Direkcije za europske integracije.

Napiši Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.