ZHŽ: Upis u škole elektroničkim putem

Učenici u ZHŽ-u bi se elektroničkim putem trebali moći upisivati u škole najdalje do 2020. godine, stoji u dokumentu “Strategija razvitka Zapadnohercegovačke županije 2014. – 2020.”, piše Večernji list BiH.

Pristup informacijama

Upis u škole samo je jedna od mjera koje predviđa e-uprava koja bi u idućih pet godina trebala zaživjeti i na području ove županije, a koja bi stanovništvu omogućila lakši pristup informacijama, te ubrzan proces komunikacije između javnih institucija i korisnika. “Suvremen i najučinkovitiji način komuniciranja i pružanja usluga građanima je županijska e-uprava koja omogućava međusobnu mrežnu uvezanost i razmjenu potrebnih informacija između županijskih institucija”, navodi se u spomenutom dokumentu. Prelazak na e-tijela uprave bi, između ostaloga, omogućio elektroničku registraciju poduzeća, uređen elektronički vođen katastar, javne nabave na internetu. Također, ovaj sustav bi stanovništvu omogućio izbjegavanje čekanja u redovima banaka i drugih institucija jer bi, primjerice, plaćanje poreza bilo moguće jednim klikom od kuće, kao i vađenje određenih dokumenata.

Novčana sredstva

Uz kraće birokratske postupke, uvođenjem ove vrste sustava povećala bi se sigurnost građana i imovine, kao i stupanj zadovoljstva korisnika.

Za zaživljavanje e-uprave potrebno je osigurati komunikacijsku i informatičku infrastrukturu u institucijama, baze podataka u elektroničkom obliku, kao i obuku zaposlenih u institucijama. Prema procjenama, za uvođenje e-uprave u institucije ZHŽ-a potrebno je izdvojiti oko 1,300.000 KM, od čega bi županija trebala osigurati 600.000 KM, dok bi ostatak od 700.000 konvertibilnih maraka trebao biti finaciran iz sredstava određenih organizacija izvan BiH.

Napiši Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.