Uvedena nova pravila – od sada u BiH i beskućnici moraju prijaviti prebivalište, a nemaju ni adrese

Iako je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH stupio na snagu u srpnju 2015., mnogi građani zbog velikog broja dokumenata nerado prijavljuju nova prebivališta, a brojni su spremni čekati još pet godina, kada bi se trebala provesti revizija za svakog državljanina o ispunjenosti uvjeta prebivališta. Naime, još uvijek se čekaju dodatna objašnjenja koja, prema zakonu, treba dati Agencija za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA). Podsjećanja radi, ovim zakonom je propisano da su državljani u postupku prijavljivanja prebivališta i adrese stanovanja dužni priložiti dokaz da imaju valjanu osnovu za prebivalište na adresi na kojoj se prijavljuju, piše Večernji list BiH.

Čekaju reviziju

Predviđeno je da su građani u postupku prijave prebivališta dužni dati točne i istinite podatke. Kao valjanu osnovu za prebivalište na adresi na kojoj se prijavljuju smatra se dokaz o vlasništvu ili suvlasništvu ili posjedu stana, kuće ili drugog objekta za stanovanje, ovjeren ugovor o zakupu ili o podstanarskom odnosu, uz ovjeren dokaz o vlasništvu ili suvlasništvu ili posjedu stanodavca. Osim toga, kao valjana osnova smatra se i potvrda da se pred nadležnim organom vodi spor o vlasništvu, odnosno da je pokrenuta legalizacija ili uknjižavanje objekta, stana ili kuće na adresi na kojoj se prijavljuje prebivalište. Kao valjan dokaz smatrat će se i ovjerena izjava stanodavca da daje pristanak da određena osoba bude prijavljena na njegovoj adresi. Bračni ili izvanbračni partner ili srodnici moći će prijaviti prebivalište na adresi samo uz prilaganje dokaza o bračnom ili izvanbračnom stanju. Građani u većini slučajeva su neobaviješteni o novom zakonu, a kada im šalterski službenik priopći što im je sve potrebno, s negodovanjem odlaze.

Osobna iskaznica

Inače, ovaj zakon je regulirao i prijavu prebivališta beskućnika u suradnji sa socijalnom skrbi, iako nemaju adrese na kojoj stalno borave i mijenjaju često mjesto. Osobe koje su u stanju socijalne potrebe mogu zatražiti od socijalne ustanove da im pomogne u pribavljanju potrebnih dokumenata. Građani su dužni prijaviti prebivalište u roku od 15 dana od dana nastanjenja na adresi na kojoj prijavljuju prebivalište. Za provedbu ovog zakona nadležni su u RS-u MUP RS-a i u FBiH županijski MUP-ovi. MUP Sarajevske županije reviziju prebivališta će vršiti za sve građane koji mijenjaju osobnu iskaznicu zbog isteka roka trajanja kako ih ne bi dodatno morali pozivati da dostave dokaze o ispunjenosti uvjeta prijave prebivališta na određenoj adresi. Važno je naglasiti kako bračni ili izvanbračni partneri i srodnici prvog stupnja (roditelji, djeca) posvojitelji i posvojenici, u postupku prijavljivanja prebivališta, mogu podnijeti zahtjev za prijavu prebivališta na adresi već prijavljenog bračnog ili izvanbračnog partnera ili srodnika, odnosno posvojitelja ili posvojenika samo uz dokaz o bračnom ili izvanbračnom stanju, srodstvu ili posvojenju, bez prijavljivanja dokaza iz stavka uz evidentiranje postojanja ovakvog odnosa.

Napiši Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.