Vlada FBiH na 31. sjednici: U 2016. posao za 20 tisuća nezaposlenih

Održana je 31. sjednica Vlade Federacije BiH. Programom rada Federalnog zavoda planirano je da u 2016. godini mjerama aktivne politike zapošljavanja bude obuhvaćeno 20.000 nezaposlenih osoba. Ovo se ne odnosi na još 10.000 osoba koje će u 2016. godini biti zaposleno zahvaljujući poticajnim mjerama Vlade FBiH. Također, za 2016. godinu planirano je 1.295.000 KM na ime prihoda Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Vlada FBiH je podržala inicijativu da za poddionice Buna – Počitelj i Donja Gračanica – Tunel Pečuj (Zenica sjever) i Tunel Pečuj – Klopče, u okviru autoceste na Koridoru Vc, budu osigurana kreditna sredstva Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u iznosu do 80 milijuna eura. Uvjet je da efektivnost kredita bude vezana za uvođenje dodatne akcize na naftne derivate od 0,10 konvertibilnih maraka po litri kako bi bila osigurana dugoročna održivost duga JP Autoceste Federacije BiH i ublaženi rizici po Proračun Federacije BiH. Vlada FBiH je podržala inicijativu da za poddionice Buna – Počitelj i Donja Gračanica – Tunel Pečuj (Zenica sjever) i Tunel Pečuj – Klopče, u okviru autoceste na Koridoru Vc, budu osigurana kreditna sredstva Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u iznosu do 80 milijuna eura. Uvjet je da efektivnost kredita bude vezana za uvođenje dodatne akcize na naftne derivate od 0,10 konvertibilnih maraka po litri kako bi bila osigurana dugoročna održivost duga JP Autoceste Federacije BiH i ublaženi rizici po Proračun Federacije BiH.

Napiši Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.