Vlada FBiH odredila nove cijene rodnih i vjenčanih listova

Na sjednici u Sarajevu Vlada FBiH donijela je Odluku kojom utvrđuje cijene matičnih knjiga, izvoda iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanog lista, koji se vode i izdaju u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Prema Odluci, cijena jednog primjerka matične knjige je 86,28 KM, a pojedinačnih izvoda i uvjerenja 0,39 KM, neovisno od toga da li su namijenjeni za korištenje i upotrebu u BiH ili inozemstvu, dok je cijena vjenčanog lista 1,72 KM. U sve cijene uključen je i PDV.

Matične knjige, izvode, uvjerenja o državljanstvu i vjenčane listove za potrebe općina i gradova tiskat će Novinsko-izdavačka organizacija “Službeni list BiH” Sarajevo.

Podsjećamo, građanima Federacije BiH od 17. 6. 2013. godine, dostupni su izvodi iz matičnih knjiga rođenih, vjenčanih i umrlih, kao i uvjerenja o državljanstvu bez roka važenja.

Napiši Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.