Vlada FBiH se zbog mirovina zadužuje za preko 21 milijun maraka

Vlada Federacije BiH na sjednici u Mostaru utvrdila je Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama Financijskog plana Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje za 2015. godinu koji podrazumijeva milijunsko zaduživanje kod komercijalnih banaka radi redovne isplate mirovina.

U obrazloženju ove odluke je navedeno da je Upravni odbor Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje 16. rujna ove godine donio izmjene Financijskog plana za 2015. godinu, na koji je, u skladu s članom 27. Zakona o proračunu u Federaciji BiH, Federalno ministarstvo financija dalo suglasnost kako bi bila osigurana dodatna nedostajuća sredstva od 21.373.174 KM.

Ocijenjeno je da je s ciljem osiguravanja redovne isplate mirovina na dostignutoj razini objektivno potrebna razina sredstava procijenjenih u izmjenama Financijskog plana Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje za 2015. godinu.

Vlada FBiH utvrdila je i Prijedlog o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, koje je usvojio Upravni odbor tog zavoda na sjednici održanoj 16. rujna.

Oba utvrđena prijedloga odluka bit će dostavljena Parlamentu Federacije BiH na daljnji postupak, navodi se u priopćenju.

Napiši Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.