Vlada FBiH traži način kako izigrati Zakon o radu i vratiti federalnu inspekciju u kafiće, obrte …

Iako je novi Zakon o radu koji je stupio na snagu prije nekoliko tjedana predvidio i zakonski utvrdio mnoge izmjene u radu inspekcijskih službi na području Federacije BiH već sada su izgleda moguće promjene koje bi neke stvari mogle vratiti na prijašnju razinu.

Po trenutno važećem zakonu federalni inspektori ne bi trebali obavljati inspekcijske nadzore nad tvrtkama, radnjama i slično koje nisu od direktnog interesa za FBiH ali Vlada FBiH je ‘odmah’ uvidjela da bez jačeg inspekcijskog nadzora nema ni rasta prihoda. Nedostatak priljeva novca najviše pogađa isplate mirovina koje kasne iz mjeseca u mjesec što pravi veliki problem umirovljenicima pa će Vlada gotovo sigurno prići pronalaženju načina i ‘rupe u zakonu’ kako bi vratila federalce u obrte, ugostiteljske objekte i slično. Naravno, to će izazvati lavinu reakcija poduzetnika i obrtnika koji se ionako žale na selektivne kontrole poslije kojih plaćaju kazne od kojih se ‘bilježi’ rast prihoda. Ostaje nejasno zbog čega se donose zakoni koje treba srušiti u roku od mjesec dana.

Napiši Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.