Vlada štedi: Povećali sebi naknade s jedne marke na 250 i 300 KM

Vlada Federacije BiH je na posljednjoj sjednici održanoj 2. veljače u Sarajevu, između ostalih 70-ak točaka dnevnog reda, odlučila da izmijeni Uredbu o naknadama koje pripadaju članovima Vlade Federacije BiH i njihovim savjetnicima koje nemaju karakter plaće, i to s ciljem povećanja.

I dok upravo federalne vlasti ne prestaju kukati o lošem financijskom stanju, ugroženosti proračuna, potrebama štednje i sličnim mjerama, Vlada Federacije BiH je odlučila ove naknade koje su posljednjom izmjenom iste uredbe iz 2013. godine smanjene na jednu konvertibilnu marku sad povećati na 300, odnosno 250 KM, piše Oslobođenje.

Sve je objavljeno u Službenim novinama FBiH broj 9. od 5. veljače 2016. godine, a stupilo na snagu sutradan: 6. veljače. Izmjene su vrlo kratke i svode se na tri člana: Član 1 izmjene kaže: U članu 2. Stav (1) Uredba o naknadama koje pripadaju članovima Vlade FBiH i njihovim savjetnicima koje nemaju karakter plaće (Službene novine FBiH , br: 87/10, 22/10 i 45/13) broj ”1” zamjenjuje se brojem ”300”, a član 2. Glasi: U članu 3. Stava (1) broj ”1” zamjenjuje se brojem ”250”.

Član 3. Izmjene Uredbe kaže da ona stupa na snagu sljedećeg dana od dana objavljivanja u Službenim novinama FBiH.

Kronologije radi, Uredba o naknadama koje pripadaju članovima Vlade FBiH sredinom prosinca 2010. godine. Tad je članom 2. Stavom (1) bilo propisano da članovi Vlade čije je mjesto prebivališta udaljeno više od 70 kilometar od sjedišta institucije u kojoj su zaposleni imaju pravo na naknadu za odvojeni život od obitelji u visini od 500 KM, a članom 3. stavom (1) da savjetnici pod istim uvjetima naknadu za odvojeni život od obitelji imaju u visini od 400 KM.

Nepotpunu godinu kasnije, u travnju 2011, Vlada FBiH je izmijenila ovu odluku smanjivši spomenute naknade za članove Vlade na 300 KM, a savjetnike na 150 KM. lipnja 2013. godine ova uredba je pretrpjela još jednu izmjenu kada su ove naknade članovima Vlade i savjetnicima smanjene na jednu KM. Posljednja izmjena je ova od prošle godine.

Nije zgoreg napomenuti da su istom uredbom od početka do danas, doduše u različitim iznosima, propisane i naknade za zakup stana za službeni smještaj ili naknadu troškova smještaja članovima Vlade i savjetnicima čije prebivalište je udaljeno više od 70 kilometara od sjedišta institucije u kojoj su uposleni.

Bljesak.info

Napiši Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.