Vlada za poticaje poljoprivredi izdvojila 65.700.000 KM

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, donijela Odluku o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava Subvencija privatnim poduzećima i poduzetnicima – poticaj za poljoprivredu utvrđenih Proračunom FBiH za 2017. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u iznosu od 65.700.000 KM.

Od toga se na poticaje za biljnu proizvodnju odnosi 10.400.000 KM, na animalnu 52.200.000 KM, na model kapitalnih ulaganja 2.300.000 KM, dok je 300.000KM planirano za ostale vrste podrški, a 500.000 KM za sudske presude i žalbe po rješenjima.

U Programu novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2017. godinu bit će realizirane prioritetne mjere novčanih podrški po modelu poticaja proizvodnji i dio mjera strukturne politike koje trebaju doprinijeti unapređenju poljoprivredne proizvodnje i povećanju obima korištenja poljoprivrednog zemljišta s ciljem jačanja konkurentnosti na domaćem i stranom tržištu.

Također, mjere su usmjerene na povećanje ponude domaćih poljoprivrednih proizvoda, uz poboljšanje kvaliteta njihove zdravstvene i higijenske ispravnosti u skladu sa zahtjevima potrošača, kao i na osiguranju stabilnog poljoprivrednog dohotka i omogućavanje adekvatnog životnog standarda poljoprivrednih proizvođača. U krajnjem, mjere trebaju doprinijeti postepenoj harmonizaciji i integraciji sektora poljoprivrede u EU i globalno tržište.

Na današnjoj sjednici, Vlada je, također, usvojila i Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – poticaj za veterinarstvo utvrđenog Federalnim budžetom za 2017. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u iznosu od 2.400.000 KM.

Ovim programom obuhvaćeno je financiranje provođenja mjera sprječavanja širenja i iskorjenjivanja zaraznih bolesti.

Napiši Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.