Vlada ŽZH: Izračun bruto plaća izabranih dužnosnika i nositelja izvršnih funkcija u institucijama

U petak 19. lipnja 2015. godine, pod predsjedavanjem dopredsjednika Vlade i ministra financija Tonija Kraljevića, u Širokom Brijegu je održana 15. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Na sjednici Vlada je donijela Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju osnovice za izračun bruto plaća izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u institucijama vlasti u Županiji Zapadnohercegovačkoj, državnih službenika i namještenika u tijelima državne službe, zaposlenika u školama koji su korisnici Proračuna Županije Zapadnohercegovačke i ostalih uposlenika korisnika Proračuna Županije Zapadnohercegovačke; Odluku o kriterijima za izbor i imenovanje Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke; Odluku o raspisivanju i provedbi Javnog natječaja za izbor i imenovanje Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke; Odluku o davanju suglasnosti na Program utroška sredstava „Tekući prijenosi za šumarstvo“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke s kriterijima raspodjele sredstava za 2015. godinu; Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o isplati sredstava Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar za sufinanciranje nadogradnje postojećeg angiografskog sustava; Odluku o pristupanju proceduri dodjele koncesije za zahvaćanje vode u komercijalne svrhe na lokaciji Vrpolje u općini Posušje i Odluku o dodjeli službenog motornog vozila na korištenje Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke.

Također, Vlada je donijela Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava gradu i općinama za sufinanciranje prijevoza učenika te Prijedlog Odluke o prijenosu sredstava gradu i općinama za sufinanciranje prijevoza učenika.

U Stegovno vijeće za provedbu postupka utvrđivanja stegovne odgovornosti državnih službenika i namještenika u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj imenovani su: Vjekoslav Draškić, Mirela Perić i Ivana Vujica, dok su za zamjenske članove imenovani: Andriana Kutle, Damir Kozina i Ingrid Miloš.

1 komentar

  1. E, moj plisko otkad je ova slika – ihhhi, a na ovoj slici i neki današnji ministri neradnici – 2 x ihihi – donose odluku o korekciji i ujednačavanju koeficijenta na razini županije a na razini općina, domova zdravlja, elektroprivrede, HT, ERONETA,… plaće kolka oćeš. Niđe veze! Blento pa ko će ti raditi u Županiji, nesposobnjakovići, neradnici i sitni lupeščići – kad je isplativije biti čistač u ERONETU ili vozač u Domu zdravlja (da o Grafotisku, Kavi, Lumenu … i ne govorimo) nego ravnatelj Gimnazije, pomoćnik ministra ili policijski inspektor… Čini mi se ovo moj plisko kao dodatno (poslidnje, konačno) rasjebavanje Županije!!!?

    Like(1)Dislike(0)

Napiši Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.