Za konkretne projekte više od 4,5 milijuna KM

Iako kultura i sport već dugo nisu u vrhu financijskih prioriteta FBiH, Vlada će iz ovogodišnjeg proračuna izdvojiti više od 4,5 milijuna KM za tekuće transere Ministarstva kulture i sporta FBiH. Vlada FBiH donijela je na 16. sjednici Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom FBiH za 2015. Ministarstvu kulture i sporta. Sredstava tekućih transfera utvrđenih ovom odlukom bit će raspodjeljivana u skladu s općim i posebnim kriterijima.

Opći se utvrđuju za svaki transfer posebno, a posebni za pojedinačne programe unutar transfera. Korisnici sredstava su obavezni dodijeljena sredstva koristiti namjenski i dostaviti izvještaj s kompletnom dokumentacijom kojom će dokazati namjenski utrošak sredstava u roku od 15 dana od završetka projekta/programa. Program je izrađen na osnovu raspoloživih sredstava u proračunu. Proračunska sredstva za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa kako se navodi u dokumentima planirana su u iznosu od 820.000 KM i njihova raspodjela vršit će se prema općim i posebnim kriterijima, a prioritet će imati započeti projekti, odnosno objekti čija je obnova u tijeku. Najviše sredstava iz spomenutog iznosa bit će utrošeno za zaštitu objekata kulturne baštine sa statusom nacionalnog spomenika – 623.000 KM.

Federalnom ministarstvu kulture i sporta su odobrena financijska sredstva i za Transfer za kulturu od značaja za Federaciju BiH u ukupnom iznosu od 1.550.000 KM, ali su ista preraspodjelom smanjena za 20.000 KM i iznose 1.530.000 KM. Skoro dvije trećine tih sredstava, 992.000 maraka, bit će usmjereno za potporu manifestacijama, programima i projektima kulture od posebnog značaja za BiH. Ukupno 360.000 KM predviđeno je raspodjelom financijskih sredstava za Transfer za udruge građana i organizacija u oblasti kulture.

Skoro sva ova sredstva, odnosno 324.000 KM otići će projektima udruga i organizacija u oblasti kulture. Znatno više novca, čak 1,47 milijuna maraka, namjenjeno je za Transfer za sport od značaja za Federaciju BiH. Od toga će za potporu izgradnji, rekonstrukciji i opremanju sportskih objekata s ciljem stvaranja preduvjeta za razvoj sporta i rekreacije građana otići 520.000 KM, dok će za pomoć sportskim organizacijama i asocijacijama u organizaciji sportskih manifestacija koje doprinose popularizaciji i razvoju sporta u FBiH i potpora sudjelovanju klubova iz Federacije na službenim međunarodnim natjecanjima iz entitetskog proračuna biti usmjereno 298.000 maraka. Kako su i pitanja mladih od skoro u nadležnosti Federalnog ministarstva kulture i sporta, entitetskim proračunom su odobrena i financijska sredstva za Transfer za mlade u ukupnom iznosu od 200.000 KM.

Unutarnjom preraspodjelom sredstva za ovaj transfer su uvećana za 200.000 KM te iznose ukupno 400.000 KM. Za institucionalno jačanje i povezivanje omladinskih udruga te poboljšanje položaja mladih, od spomenutog iznosa utrošit će se 290.000 KM. Dodatno, za institucije znanosti i kulture od značaja za BiH iz federalnog proračuna će otići 600.000 KM. Raspodjela tih sredstava za institucije znanosti i kulture od značaja za BiH, dodjeljivat će se na osnovu javnog poziva, navodi se u dokumentima.

vecernji.ba

Napiši Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.