Za smještaj invalida godišnje se izdvaja više od 700.000 KM

Na području ZHŽ-a ne postoji ni jedna stambena zajednica za osobe s invaliditetom iako je BiH potpisnica UN konvencije kojom osobama s invaliditetom priznaje jednako pravo da žive u zajednici i uživanje prava izbora kao i druge osobe, piše Večernji list.

Prema ovoj konvenciji, cilj je što većem broju osoba s invaliditetom omogućiti stanovanje uz podršku. Ova vrsta stanovanja namijenjena je svim osobama s intelektualnim teškoćama koje trebaju podršku kako bi vodile samostalne živote u zajednici. Samostalan život se odnosi na mogućnost donošenja odluka i upravljanja vlastitim životom u najvećoj mogućoj mjeri. Usluga predstavlja alternativu institucionalnoj skrbi te je usmjerena građanima.

Osobe s invaliditetom iz ZHŽ-a uglavnom su smještene u ustanove koje su kilometrima udaljene od njihovih kuća zbog čega gube kontakt s lokalnom sredinom.

Kako bi se u budućnosti spriječio odlazak osoba s invaliditetom u udaljena mjesta, iz Federalnog ministarstva rada i socijalne skrbi FBiH smatraju kako je na području ove županije prioritet pokretanje četiri stambene zajednice za osobe s invaliditetom na području ZHŽ, i to po jedne u svakoj općini. Na ovaj način bi se, smatraju iz ovog federalnog ministarstva, smanjila godišnja izdvajanja koja odlaze u ustanove diljem FBiH.

Naime, izgradnjom ili adaptacijom postojećih objekata osobe s invaliditetom bi ostale živjeti u svojoj sredini, bili bi im osigurani kvalitetniji uvjeti života, te također bi dio novca koji se izdvaja za njihov smještaj ostao u lokalnoj sredini. Uz sve navedeno zaposlio bi se određen broj stručnih osoba sa Zavoda za zapošljavanje ZHŽ-a. Provodeći istraživanje o broju smještenih osoba u ustanove socijalne zaštite s područja ZHŽ, Ministarstvo je došlo do podatka da se na godišnjoj razini za smještaj osoba izdvajaju sredstva u iznosu od oko 701.520 KM.

Prema podacima Centra za socijalni rad, na području ZHŽ prije tri godine su u ustanovama za stacionarski smještaj diljem BiH i Hrvatske bile smještene 74 osobe s invaliditetom. Naime, prema istraživanju Saveza “Sumero” prosječna cijena mjesečnog smještaja za jednu osobu u ustanovama socijalne zaštite u BiH iznosi oko 790 KM (od 273 KM do 1800 KM). Prema broju osoba s područja ZHŽ smještenih u ustanove socijalne zaštite, dolazimo do podatka da mjesečna izdvajanja iznose 58.460 KM. “U suradnji sa Savezom ‘Sumero’ također smo došli do podataka o kvaliteti smještaja te uvjeta u kojima žive osobe s invaliditetom smještene u ustanove, a koji uglavnom ne zadovoljavaju ni osnovne ljudske potrebe”, navodi se u dokumentu Federalnog ministarstva rada i socijalne skrbi.

U spomenutom dokumentu izrađenom 2012. godine se dalje navodi kako na području ZHŽ živi 1241 osoba s invaliditetom, od čega 465 osoba u Širokom Brijegu, 453 osobe u Ljubuškom, 200 u Grudama te 130 osoba u Posušju.

“U ZHŽ osim udruga različitog stručnog kadra koje se trude omogućiti osobama s invaliditetom normalnije uvjete za život, postoji i Centar za djecu s poteškoćama u razvoju ‘Marija, naša nada’ koji kroz različite tretmane skrbi o 76 djece s poteškoćama u razvoju. Stručni tim koji izrađuje individualne programe za rad s djecom veliku pozornost obraća na aktivnosti samozbrinjavanja što bi uvelike moglo pomoći jednog dana kada i ova djeca budu kandidati za samostalan život u lokalnoj zajednici”, navodi se u dokumentu, piše Večernji list.

Napiši Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.