ZHŽ je od 2,920.369 maraka tekuće rezerve namjenski utrošio 35.000 KM

Ured za reviziju institucija FBiH ustvrdio je kako su sredstva tekuće rezerve, koja bi se trebala koristiti za hitne i nepredviđene situacije, poput poplava u FBiH, u razdoblju 2011. – 2014. godina većinom korištena za tekuća poslovanja, isplatu plaća, nabavu vozila te financiranje različitih sportskih, vjerskih i humanitarnih udruženja i organizacija, ali i političkih stranaka, doznaje Klix.ba. Od ukupno utrošenih sredstava tekuće rezerve po županijama u iznosu od 13,099.092 KM, što predstavlja 38% od ukupno utrošenih sredstava tekuće rezerve u revidiranom razdoblju, za hitne i nepredviđene namjene sukladno njihovoj zakonskoj namjeni utrošeno je samo 488.430 KM.

U većini novac tekućih rezervi koristio se za razna socijalna davanja, pomoć za liječenje, zaostale doprinose i plaćanje staža, davanje raznim udrugama za financiranje manifestacija. Vidljiva je tendencija rasta utroška sredstava tekuće rezerve iz godine u godinu. Izuzetak su dvije županije, HNŽ i ZDŽ, koje nisu koristile sredstva tekuće rezerve. U korištenju ovih sredstava, doznaje Klix, prednjači USŽ koji je u revidiranom razdoblju utrošio 3,425.410 KM, od čega je samo 128.700 KM utrošeno namjenski. ZHŽ je drugi, od 2,920.369 KM utrošenih sredstava tekuće rezerve za zakonom propisane namjene utrošio je samo 35.000 KM. Tijekom 2011. utrošeno je 877.618 KM, od čega je samo 35.000 KM utrošeno za pomoć općinama za nepogode. U 2012.utrošeno je 845.334 KM, a u 2013. godini 599.831 KM tekuće rezerve za što Uredu za reviziju nije prezentirana struktura. Tijekom 2014. sva sredstva tekuće rezerve u iznosu od 597.586 KM otišla su na razne troškove koji u skladu sa zakonom trebaju biti planirani i realizirani u okviru tekućih proračunskih sredstava

VL

Napiši Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.