ZZO ŽZH: Širokobriježani najviše na bolovanju, Gruđani najmanje

Za refundaciju bolovanja Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke prošle je godine isplatio ukupno 273.258,81 marku, stoji u izvješću ovog zavoda koje je nedavno razmatrano i usvojeno na sjednici Vlade ŽZH.

Inače, Zavod za zdravstveno osiguranje ŽZH je zaprimio ukupno 656 zahtjeva za refundaciju bolovanja, međutim 121 zahtjev je odbijen, dok je 535 zahtjeva odobreno, piše Večernji list.

Raspoređeno po općinama, najviše je zahtjeva odobreno Širokom Brijegu (164) što je Zavod koštalo 91.161 marku. Druga općina po broju odobrenih zahtjeva su Grude sa 142 zahtjeva u ukupnom iznosu od 80.870 konvertibilnih maraka. Slijedi općina Posušje sa 132 zahtjeva za refundaciju u ukupnom iznosu od 57.952 konvertibilne marke.

Općina Ljubuški je prošle godine imala najmanji broj odobrenih zahtjeva za refundaciju bolovanja – 97, što je Zavod koštalo 43.274 konvertibilnih maraka.

Također, Služba za odnose sa osiguranicima ZZO ŽZH tijekom prošle godine je izradila 301 odluku o pravu na medicinsku rehabilitaciju, kao i 101 odluku o refundaciji troškova.

Kada je riječ o zahtjevima stanovnika ŽZH za medicinskom pomoći izvan županije (po odobrenju liječničkih povjerenstava), najveći broj njih liječio se u zdravstvenim ustanovama u Bosni i Hercegovini. Tako je, prema podacima iznesenim u izvješću Zavoda zdravstvenog osiguranja ŽZH, za liječenje u zdravstvenim ustanovama u Bosni i Hercegovini odobreno 820 uputnica, od čega 716 na teret Fonda solidarnosti. Za liječenje u zdravstvenim ustanovama u Republici Hrvatskoj liječnička povjerenstva su odobrila 771 uputnicu iz ove županije.

Za banjsko liječenje ZZO je prošle godine zaprimio 396 zahtjeva, od čega je odobreno njih 301, a odbijeno 95. Od 140 zahtjeva za refundaciju odobreno je njih 110, dok je 30 zahtjeva odbijeno. Odobreno je i 60 zahtjeva za usluge PET/CT (pretrage koje se koriste uglavnom za lokalizaciju tumora, procjenu učinka provedene terapije).

Kada je riječ o ortopedskim pomagalima, Zavod za zdravstveno osiguranje ŽZH je prošle godine zaprimio čak 3.437 zahtjeva, dok je za produženje bolovanja zaprimljeno 1.195 zahtjeva, piše Večernji list.

Zanimljivo je spomenuti da je najveći broj zahtjeva za produženjem bolovanja bio u Gradu Širokom Brijegu, skoro. Iz tabelarnog prikaza koji je izradio ZZO ŽZH tako je vidljivo da je u Širokom Brijegu bilo više od 450 zahtjeva za produženjem bolovanja, dok je u općini Ljubuški, primjerice, zaprimljeno nešto više od 250 zahtjeva, a u općinama Posušje i Grude po oko 200 zahtjeva.

Napiši Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.